O spolku


Co bychom o nás mohli říci? Jsme hrstkou nadšenců, kterým není lhostejný osud železniční techniky, zejména jedinečných lokomotiv nazývaných "brejlovce". Proto vznikla myšlenka na záchranu nějakého "brejlovce" pro budoucí generace. Jsme velice rádi, že tato volba padla na Třistaosmičku, která je více jak symbolicky spjata právě s lokomotivním depem Turnov. Nejenže se jedná o první "nulku" zachovanou pro muzejní účely, ale je to také první "brejlovec", který nikdy nedostane tovární nátěr z dob výroby v ČKD. Naším největším přáním je, aby pro Vás byla Třistaosmička vždy atraktivní a naopak naším úkolem je, abychom toho vždy docílili. Pokud by nám kdokoliv z Vás chtěl pomoci, ať už finančně, materiálně či manuálně, budeme velice rádi za jakoukoliv formu. Děkujeme za Vaši přízeň, kolektiv Třistaosmičky.
Členové 

Ota Uchytil

Tomáš Klucký

Michaela Képesyová

David Pěnička

Julian Eisenberger

Milan Šich
Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z.s. 

(zkratka SPOŽ - 308)

se sídlem Cidlinská 920/4, 
Liberec 15, 460 15

IČO: 03899004 

číslo transparentního účtu u Raiffeinsen Bank: 
478 3308 308 / 5500


Dokumentace

Stanovy spolku níže